Seus socials

Any: 2000
Descripció: Estat fàbrica anterior a la Filà en c/Bisbe Orberà

Seus socials

Any: 2000
Descripció: Estat fàbrica anterior a la Filà en c/Bisbe Orberà

Seus socials

Any: 2000
Descripció: Estat fàbrica anterior a la Filà en c/Bisbe Orberà

Seus socials

Any: 2000
Descripció: Estat fàbrica anterior a la Filà en c/Bisbe Orberà

Seus socials

Any: 2000
Descripció: Estat fàbrica anterior a la Filà en c/Bisbe Orberà

Seus socials

Any: 2001

Seus socials

Any: 2001
Descripció: Acte inauguració nova Filà

Seus socials

Any: 2001
Descripció: Acte inauguració nova Filà

Seus socials

Any: 2001
Descripció: Acte inauguració nova Filà

Seus socials

Any: 2001
Descripció: Acte inauguració nova Filà