Montepio 10 duros

Any: 2001
Autor/donació: Montepio 10 duros

Montepio 10 duros

Any: 2002
Autor/donació: Montepio 10 duros

Montepio 10 duros

Any: 2004
Autor/donació: Montepio 10 duros

Montepio 10 duros

Any: 2004
Autor/donació: Montepio 10 duros

Montepio 10 duros

Any: 2004
Autor/donació: Montepio 10 duros

Montepio 10 duros

Any: 2005
Autor/donació: Montepio 10 duros

Montepio 10 duros

Any: 2005
Autor/donació: Montepio 10 duros

Montepio 10 duros

Any: 2005
Autor/donació: Montepio 10 duros

Montepio 10 duros

Any: 2005
Autor/donació: Montepio 10 duros