Miscel·lània

Any: 2018
Persones: José Cortés Blasco
Descripció: Sèquit Rei Baltasar
Autor/donació: Mitjà  de comunicació "Alcoi 23"

Miscel·lània

Any: 2018
Persones: José Cortés Blasco

Miscel·lània

Any: 2018
Persones: José Cortés Blasco

Miscel·lània

Any: 2018
Descripció: Dinar entrega agraïments col·laboradors Cavalcada. 6 de gener 2018