Mig Any

Any: 1984 ¿?
Persones: Remigio Sancho ¿?

Mig Any

Any: 1986
Persones: Juan Anton Gil (Bardisa)

Mig Any

Any: 1988
Persones: Albinio Andrés

Mig Any

Any: 1994
Persones: Francisco Llidó Ferri

Mig Any

Any: 2002
Persones: Alfonso Belda; Luis Pérez

Mig Any

Any: 2004
Persones: Joaquín Llopis "Cheu" i Remigio Falcó

Mig Any

Any: 2006
Persones: Roberto Peidro LLacer

Mig Any

Any: 2006
Persones: Antonio Olcina Puig

Mig Any

Any: 2008
Persones: Alonso Colomina i Alfonso Seguí

Mig Any

Any: 2008
Persones: Alonso Colomina i Alfonso Seguí