Les persones

Any: 2003
Descripció: Primer nomenament del Consell

Les persones

Any: 2008
Persones: Rafael Domínguez Lillo
Descripció: Conseller des de 2017 Tresorer ASJ des de 1999 a 2008

Les persones

Any: 2011
Persones: Vicente Cortés López
Descripció: Conseller des de 2003

Les persones

Any: 2011
Persones: Francisco Aracil Catalá
Descripció: Conseller des de 2003 fins 2016

Les persones

Any: 2012
Persones: Andrés Marcos Tárraga Tárraga
Descripció: Conseller de la Filà des de 2003 Majoral ASJ des de 1997 a 2008 Vocal Majoral ASJ des de 2001 a 2008 Vicepresident ASJ des de 2008 a 2012 Conseller d'Honor de l'ASJ des de 2015

Les persones

Any: 2017
Persones: Miguel Peris Català
Descripció: Conseller des de 2003