Les persones

Any: 1960-1970
Persones: Julio García

Les persones

Any: 1960-1970
Persones: Rafael Linares

Les persones

Any: 1960-1970
Persones: José Soler

Les persones

Any: 1960-1970
Persones: Héctor García

Les persones

Any: 1960-1970
Persones: Juan Antón

Les persones

Any: 1967
Persones: Francisco Llidó
Descripció: "Paco el de la boquera"

Les persones

Any: 1969
Persones: Enrique Pérez
Descripció: "Campana"

Les persones

Any: 1976
Persones: Enrique Cabanes
Descripció: "Polaina"

Les persones

Any: 1980-1990
Persones: Rafael Pla Reig

Les persones

Any: 1980-1990
Persones: Octavio Pérez Payá