Esquadres especials

Any: 1989
Persones: Miguel Juan Reig Abad

Esquadres especials

Any: 1989
Descripció: Esquadrers: Alfonso Belda, Francisco Aracil, Mario Sancho, Miguel Juan Reig, Joaquín Belda, Luis Pérez, Héctor García, Álvaro Picher, Vicente Picó, Jorge Pérez, Vicente Cortés.