Esquadres especials

Any: 1982

Esquadres especials

Any: 1982

Esquadres especials

Any: 1982

Esquadres especials

Any: 1982
Descripció: Esquadra Especial Infantil

Esquadres especials

Any: 1982
Descripció: Esquadra Especial Infantil