Actes de festa

Any: 1968

Actes de festa

Any: 1969

Actes de festa

Any: 1970
Descripció: Revista festes 1971. Lema "Gitanos"
Autor/donació: Joaquín Zaragoza Romá

Actes de festa

Any: 1971

Actes de festa

Any: 1973
Descripció: Cabo: Vicente Cortés

Actes de festa

Any: 1973
Descripció: Cabo: Vicente Cortés

Actes de festa

Any: 1973
Persones: Alfonso Seguí Botí

Actes de festa

Any: 1974
Descripció: Revista de desres 1975
Autor/donació: José Crespo Colomer

Actes de festa

Any: 1974
Descripció: Esquadra infantil

Actes de festa

Any: 1976
Descripció: Esquadra any VIé centenari de l'aparició de Sant Jordi
Autor/donació: Miguel Juan Reig Abad