Actes de festa

Any: 1965
Persones: Miguel Peris i Vicente Cortés
Descripció: Revista festes 1966. Lema: "Alegria"
Autor/donació: Antonio Payá Aura

Actes de festa

Any: 1965

Actes de festa

Any: 1965

Actes de festa

Any: 1966

Actes de festa

Any: 1966

Actes de festa

Any: 1966

Actes de festa

Any: 1967

Actes de festa

Any: 1967
Persones: Vicente Cortés López

Actes de festa

Any: 1968

Actes de festa

Any: 1968