Esquadres especials

Any: 1954
Descripció: En esta època era comú que la nostra Filà utilitzara dissenys pirates