Esquadres especials

Any: 1941
Descripció: En esta època era comú que la nostra Filà  utilitzara dissenys pirates