Càrrecs festers

Any: 2009
Descripció: Presentació trage Roders i dames
Autor/donació: Vicente Cortés López

Càrrecs festers

Any: 2010
Persones: Miguel Juan Reig i Vicente Cortés
Descripció: Traspàs fusta de comandament
Autor/donació: Vicente Cortés López

Càrrecs festers

Any: 2010
Descripció: Assaig càrrec
Autor/donació: Vicente Cortés López

Càrrecs festers

Any: 2010
Descripció: Cavallers/Roders del capità
Autor/donació: Vicente Cortés López

Càrrecs festers

Any: 2010
Descripció: Favorites i dames del capità
Autor/donació: Vicente Cortés López

Càrrecs festers

Any: 2010
Descripció: Entrega de claus
Autor/donació: Vicente Cortés López

Càrrecs festers

Any: 2010
Descripció: Entrega de claus
Autor/donació: Vicente Cortés López

Càrrecs festers

Any: 2010
Descripció: Cavallers/roders del capità
Autor/donació: Vicente Cortés López

Càrrecs festers

Any: 2010
Descripció: Cavallers/roders del capità
Autor/donació: Vicente Cortés López

Càrrecs festers

Any: 2010
Descripció: roders/cavallers del capità
Autor/donació: Vicente Cortés López