Càrrecs festers

Any: 1995
Persones: Miguel Juan Reig Abad
Descripció: Presentació de càrrecs al "Círculo Industrial"

Càrrecs festers

Any: 1995
Persones: Miguel Juan Reig Abad
Descripció: Presentació de càrrecs

Càrrecs festers

Any: 1995
Persones: Miguel Juan Reig Abad
Descripció: Rodella, Miguel Reig Pastor

Càrrecs festers

Any: 1995
Persones: Miguel Juan Reig Abad
Descripció: Ganadores concurso de olleta

Càrrecs festers

Any: 1995
Descripció: Presentació de trajes Capità 1996
Autor/donació: Miguel Juan Reig Abad

Càrrecs festers

Any: 1996
Persones: Miguel Juan Reig Abad
Descripció: Rodella, Miguel Reig Pastor

Càrrecs festers

Any: 1996
Persones: Miguel Juan Reig Abad
Descripció: Rodella, Miguel Reig Pastor

Càrrecs festers

Any: 1996
Persones: Miguel Juan Reig Abad
Descripció: Rodella, Miguel Reig Pastor

Càrrecs festers

Any: 1996
Descripció: Boato Capitán 1996

Càrrecs festers

Any: 1996
Descripció: Boato Capitán 1996