Càrrecs festers

Any: 1982
Persones: Octavio Pérez Payá
Descripció: Octavio Pérez (Tayo)

Càrrecs festers

Any: 1982
Persones: Octavio Pérez Payá
Descripció: Octavio Pérez (Tayo)

Càrrecs festers

Any: 1982
Persones: Octavio Pérez Payá
Descripció: Octavio Pérez (Tayo)

Càrrecs festers

Any: 1982
Persones: Octavio Pérez Payá
Descripció: Octavio Pérez (Tayo)

Càrrecs festers

Any: 1982
Persones: Octavio Pérez Payá
Descripció: Octavio Pérez (Tayo)

Càrrecs festers

Any: 1982
Persones: Octavio Pérez Payá
Descripció: Octavio Pérez (Tayo)

Càrrecs festers

Any: 1982
Persones: Octavio Pérez Payá
Descripció: Octavio Pérez (Tayo)

Càrrecs festers

Any: 1982
Persones: Octavio Pérez Payá
Descripció: Octavio Pérez (Tayo)

Càrrecs festers

Any: 1982
Persones: Octavio Pérez Payá
Descripció: Octavio Pérez (Tayo)

Càrrecs festers

Any: 1982
Persones: Octavio Pérez Payá
Descripció: Caballeros de Tayo en la lucha