Actes de festa

Any: 1913

Actes de festa

Any: 1914
Descripció: Cabo Mariano el Datilero. Foto erròniament datada, el seu any correcte és 1914

Actes de festa

Any: 1929

Actes de festa

Any: 1929

Actes de festa

Any: 1929-1934

Actes de festa

Any: 1936

Actes de festa

Any: 1936

Actes de festa

Any: 1952-1953

Actes de festa

Any: 1952-1953

Actes de festa

Any: 1953