Càrrecs festers

Any: 1968
Persones: José Olcina Pastor
Descripció: Càrrec compartit. José Olcina va fer el capità al dia de l'Entrada, mentre que Vicente Cortés el va representar el dia de Sant Jordi i Jesús Cortés el dia del Alardo.

Càrrecs festers

Any: 1968
Descripció: Revista festes 1969.
Autor/donació: Francisco Grau Rico