Càrrecs festers

Any: 1967
Persones: Jesús Cortés

Càrrecs festers

Any: 1967
Persones: Jesús Cortés

Càrrecs festers

Any: 1967
Persones: Jesús Cortés

Càrrecs festers

Any: 1967
Persones: Jesús Cortés

Càrrecs festers

Any: 1967
Persones: Jesús Cortés

Càrrecs festers

Any: 1967
Persones: Jesús Cortés